page_banner

Esterên asîda amînî

 • 5619-05-6 H-DL-Val-OMe.HCl

  5619-05-6 H-DL-Val-OMe.HCl

  Sînonîm METHYLDL-VALINATEHYDROCHLORIDE;METHYL-2-AMINO-3-METHYL-BUTANOATEHCL;METÎL2-AMÎNO-3-METÎLBÛTANOATEHÎDROCHLORIDE;H-DL-VAL-OMEHCL;DL-VALINEMETÎLESTERHÎDROCHLORIDE;DL-A-AMINOISOVA...
 • 23358-42-1 DL-Val-OEt·HCl

  23358-42-1 DL-Val-OEt·HCl

  Sînonîm DL-VALINEETHYLESTERHYDROCHLORIDE;H-DL-Val-OEt.HCl;ethylDL-valinatehydrochloride;DL-ValineethylesterHCl;DL-Valineethylesterhydrochloirde;DL-Val-OEt·HCl;DL-Valineethylesterhydroch...
 • 2033-24-1 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dion

  2033-24-1 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dion

  Sînonîm MELDRUMSACID;'MELDRUM'SACID';MELDRUM'SACID;MALONICACIDCYCLICISOPROPYLIDENEESTER;IsopropylMalonate;Meldrum'sacid,Malonicacidcyclicisopropylideneester;2,2-DiMet...
 • 6436-90-4 N-Bzl-Gly-Oet

  6436-90-4 N-Bzl-Gly-Oet

  Sînonîm BZL-GLY-OET;ETIL 2-(BENZÎLAMINO)ASETAT;ETHYL BENZYLAMINOACETATE;BENZÎLAMINO-ASÎDÊ ACETIC ETHYL ESTER;N-BZL-GLY-OET;N-BENZÎLGLYCÎN ETÎL ESTER;N-ALFA-BENZÎL-GLÎCÎN-ETÎL ESTE...
 • 5680-79-5 H-Gly-Ome.HCl

  5680-79-5 H-Gly-Ome.HCl

  Sînonîm AMINOACETICACIDMETHYLESTERHYDROCHLORIDE;METHYLGLYCINATEHCL;METHYLGLYCINATEHYDROCHLORIDE;L-GLYCINEMETHYLESTERHYDROCHLORIDE;GLYCINE-OMEHCL;GLYCINEMETHYLESTERHCL;GLYCINEMETYLESTER...
 • 1676-73-9 L-Glu(Obzl)

  1676-73-9 L-Glu(Obzl)

  Sînonîm L-Glutamic acid ÿ-benzyl ester;GLUTAMIC ASID(OBZL)-OH;GLUTAMIC ASID-GAMMA-BENZYL ESTER;HL-GLU(OBZL)-OH;HL-GLU(BZL)-OH;H-GLU(OBZL)-OH;GLU (OBZL);Xana GAMMA-BENZYL-L-GLUTAMATE...
 • 1499-55-4 HL-Glu(OMe)-OH

  1499-55-4 HL-Glu(OMe)-OH

  Sînonîm L-Glutamicacid5-methylester L-Glutamicacidγ-methylester Glu(Ome)-OH;(5)-methylL-hydrogenglutamate;L-GUTAMICACID5-METYLESTER99%;L-GutamicAcid5-MethylEster;Mono-methyl-L-glutamate ...
 • 1145-81-9 Z-GLY-OET

  1145-81-9 Z-GLY-OET

  Sînonîm 2-(benzîloksîkarbonîlamino)aceticacidethylester;etil2-(fenîlmetoksîkarbonîlamino)acetate;etîl2-(fenîlmetoksîkarbonîlamino)etanoate;N-Cbz-glycineEthylEster;Z-GLYCYLGLYCINEETHYL...
 • 1118-89-4 HL-Glu(OEt)-OEt·HCl

  1118-89-4 HL-Glu(OEt)-OEt·HCl

  Sînonîm L-GlutaMicacid,1,5-dîetilester,hîdrochloride(1:1);L-Glutamicaciddiethylesterhydrochloride≥98%(TLC);H-Glu(OEt)-Oet;Glu(OEt).OEt.HCl;L-GlutaMicaciddiethylesterhydrochloride97%;LG...
 • 962-39-0 L-Phe-OBzl-OH

  962-39-0 L-Phe-OBzl-OH

  Sînonîm benzîl 3-fenîl-L-alaninate;fenîlalanîn O-benzîl ester;(S)-2-Amîno-3-fenîlpropionic asîda benzîl ester;L-Phenylalanine benzyl;L-Phenylalanine benzyl ester;Phenylalanine benzyl;...
 • 949-67-7 L-Tyr-Oet-OH

  949-67-7 L-Tyr-Oet-OH

  Sînonîm TYROSINE-OET;TIROSIN ETHYL ESTER;l-tyrosineethylesterfreebase;Ethyl L-tyrosinate;H-TYR-OET;L-TYROZIN ETHYL ESTER;L-TÎROZIN ETÎL ESTER 98+%;L-Tyr-OEtHC Pakkirina hundurîn Th...
 • 868-59-7 HL-Cys-OEt.HCl

  868-59-7 HL-Cys-OEt.HCl

  Sînonîm (R)-Etil2-aMîno-3-Mercaptopropanoatehîdrochloride;L-Cys-Oet·HCl;etil(2R)-2-aMino-3-sulfanîlpropanoatehîdrochloride;cysteineethylesterhydrochloride;ethylester,hydrochloride,l-kyst...
12Next >>> Rûpel 1/2